Legea 226/2021 Consumator Vulnerabil

Legea 226/2021 Consumator Vulnerabil

NU BENEFICIAZA DE AJUTOR PENTRU  INCALZIREA LOCUINTEI/SUPLIMENT DE ENERGIE PERSOANELE  CARE

DETIN CEL PUTIN UNUL DIN URMATOARELE BUNURI

 • Cladiri sau spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
 • Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1000mp in zona urbana si 2000 mp. in zona rurala.Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructive/productie Agricola.
 • Autoturism/autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile.
 • Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani.
 • Autovehicole :autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci , rulote, autobuze,microbuze.
 • Salupe , barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in rezervatia Biosferei,, Delta Dunarii’’.
 • Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata.
 • Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale.
 • Utilaje de prelucrat lemnul : gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric.
 • Aflate in stare de functionare
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii.
 • Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2500 euro pentru familie

NOTA: FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE AU IN PROPRIETATE CEL PUTIN UNUL DINTRE BUNURILE CUPRINSE IN ACEASTA LISTA NU BENEFICIAZA DE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

 POT BENEFICIA DE AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PERSOANA SINGURA CARE NU DEPASESTE SUMA DE 2053 LEI SI FAMILIA CARE NU DEPASESTE SUMA DE 1386 LEI / PE FIECARE MEMBRU DE FAMILIE.

  INCEPAND CU DATA DE 20.10.2021, PANA IN DATA DE 20.11.2021 CERERILE COMPLETATE INSOTITE DE  ACTELE DOVEDITOARE PRINVIND COMPONENTA FAMILIEI SI VENITURILE REALIZATE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMARIEI INTRE ORELE   09:00 – 13:00  

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI  PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI/SUPLIMENT DE ENERGIE

 • ACTE DE STARE CIVILA ( CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN DE IDENTITATE, CERTIFICATE DE NASTERE COPII PANA LA 14 ANI  SI DUPA 14 ANI CARTE DE IDENTITATE, CERTIFICAT DECES, HOTARARE DE PLASAMENT/ DIVORT);
 • ACT DE PROPRIETATE A LOCUINTEI DIN CARE SA REZULTE CA ESTE PROPRIETAR ( ADEVERINTA REGISTRU AGRICOL/ CERTIFICAT ATESTARE FISCALA+FISA PROGRAM AGRICOL DE LA PRIMARIE);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ( adeverinta salariat,adeverinta Administratia financiara pentru cei care desfasoara o activitate independent, SAU care nu realizeaza venituri impozabile, cupon pensie, cupon indemnizatie crestere copil in varsta de pana la 2 ani/respectiv 3 ani/stimulent de insertie si alte acte doveditoare).
 • FACTURA CURENT PE NUMELE TITULARULUI DE LOCUINTA

menu
menu
sikerimm