Asistenta sociala

Sistemul de asistență socială, reglementat prin legea asistenței sociale nr. 292/2011, intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale. Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

Un rol important în consolidarea domeniului serviciilor sociale îl are parteneriatul public-privat prin implementarea inițiativelor de economie socială, cu sprijin din partea statului, în special din partea autorităților locale. De-a lungul anilor se remarcă faptul că natura parteneriatului dintre autoritățile publice locale și furnizorii privați de servicii sociale a evoluat foarte mult, până la implicarea reală a autorităților în asigurarea sustenabilității serviciilor prin cofinanțarea acestora în baza unui acord de parteneriat sau prin acordarea de subvenții în baza legii nr. 34/1998.

La nivel de comună, pe lângă tot efortul pe care îl face autoritatea locală în sprijinirea serviciilor sociale, în satul Lespezi funcționeazăși un azil de bătrâni.

În anul 2011, conform INSS, la nivelul comunei Girleni erau înregistrați aproximativ 17,78% pensionari din totalul populației comunei (persoane cu vârsta cuprinsă între 60 de ani și mai mare de 85 de ani). În comuna Girleni există și familii ce beneficiază de venitul minim garantat.

O atenție deosebită din partea serviciilor sociale primesc și familiile în care cel puțin un părinte este plecat la muncă în străinătate. Lista obiectivelor de investiție și a instituțiilor sociale șu culturale la nivleul comunei, se prezintă astfel:

Sat Girleni: – U.M. + poligon de tragere Girleni – Gara Girleni – Depozitul de lemne Girleni – Politia Girleni – Magazin materiale constructii –Simon – Dispensar medical Girleni (C.M.I.) – Farmacia Girleni – Stomatologia Girleni – Casa specialistului (posta Girleni) – Sc.Gimnaziala Girleni „prf.Panaite Constantin”+ Gradinita – Teren de sport Girleni – Biserica + cimitirul ortodox Girleni – Uzina Electrica Girleni – Biserica Catolica Girleni – Magazin mixt Girleni ”Lili&Cornel” – Pensiunea Evelin – Parc de joaca pentru copii – Moara–„ Tamas” – Centru de colectare fructe de padure

Sat Girlenii de sus
– Primaria comunei Girleni (corp A + corp B) – Caminul cultural
– Biblioteca comunala – Biserica+cimititirul ortodox Girlenii de Sus – Sc. Gimnaziala Girlenii de sus „Ion Creanga” + gradinita – S.C. TilegnoS.R.L. – Statia de betoane  International Nivafil – Statia de epurare – S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL–Bacau , Ferma Girleni – Pensiunea „ Kyty Panzio” – Magazin mixt „Lili Cornel” – Ocolul silvic Fantanele

Sat Lespezi – Biserica catolica Lespezi – Cimitirul catolic Lespezi – Sc.Gimnaziala lespezi „Mihai Eminescu” + Gradinita – Farmacia Lespezi – C.M.I. Iavorschi Liliana – Centru ingrijire Batrini „Bunul Pastor” – Caminul cultural Lespezi – Halta Lespezi – Centru de recreere pentru tineret Lespezi – Depozit Matriale constructii –Farcas Petrica – Depozit Matriale constructii –Simon Iulian – Biserica ortodoxa Lespezi+ cimitir

Pontajul ajutoarelor sociale îl face viceprimarul.

Documente:

menu
menu