Asistenta sociala

Asistenta-sociala

Sistemul de asistență socială, reglementat prin legea asistenței sociale nr. 292/2011, intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale. Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

Un rol important în consolidarea domeniului serviciilor sociale îl are parteneriatul public-privat prin implementarea inițiativelor de economie socială, cu sprijin din partea statului, în special din partea autorităților locale. De-a lungul anilor se remarcă faptul că natura parteneriatului dintre autoritățile publice locale și furnizorii privați de servicii sociale a evoluat foarte mult, până la implicarea reală a autorităților în asigurarea surescitabilității serviciilor de asistență socială

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ?

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt:

 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:
 • Ajutorul social;
 • Ajutorul  pentru încălzirea locuinței;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat sau local
 • Stimulentul educational
 1. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:
 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
 • Stimulentul de inserţie
 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:

 1. a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
  b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
  c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc prin următoarele modalități:

 • Mandat poştal;
 • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului.

 

Cum se obțin beneficiile de asistență socială?

Modalitatea de obținere beneficii de asistență socială:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la primărie/agenţia județeană pentru plăţi şi inspecţie socială, din raza administrativ teritorială.

Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate.

Definitie: Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietiicofinanțarea acestora în baza unui acord de parteneriat sau prin acordarea de subvenții în baza legii nr. 34/1998.

 

La nivel de comună, pe lângă tot efortul pe care îl face autoritatea locală în sprijinirea serviciilor sociale, în satul Lespezi funcționeazăși un azil de bătrâni.

În anul 2011, conform INSS, la nivelul comunei Girleni erau înregistrați aproximativ 17,78% pensionari din totalul populației comunei (persoane cu vârsta cuprinsă între 60 de ani și mai mare de 85 de ani). În comuna Girleni există și familii ce beneficiază de venitul minim garantat.

O atenție deosebită din partea serviciilor sociale primesc și familiile în care cel puțin un părinte este plecat la muncă în străinătate. Lista obiectivelor de investiție și a instituțiilor sociale șu culturale la nivleul comunei, se prezintă astfel:

Sat Girleni: – U.M. + poligon de tragere Girleni – Gara Girleni – Depozitul de lemne Girleni – Politia Girleni – Magazin materiale constructii –Simon – Dispensar medical Girleni (C.M.I.) – Farmacia Girleni – Stomatologia Girleni – Casa specialistului (posta Girleni) – Sc.Gimnaziala Girleni „prf.Panaite Constantin”+ Gradinita – Teren de sport Girleni – Biserica + cimitirul ortodox Girleni – Uzina Electrica Girleni – Biserica Catolica Girleni – Magazin mixt Girleni ”Lili&Cornel” – Pensiunea Evelin – Parc de joaca pentru copii – Moara–„ Tamas” – Centru de colectare fructe de padure

Sat Girlenii de sus
– Primaria comunei Girleni (corp A + corp B) – Caminul cultural
– Biblioteca comunala – Biserica+cimititirul ortodox Girlenii de Sus – Sc. Gimnaziala Girlenii de sus „Ion Creanga” + gradinita – S.C. TilegnoS.R.L. – Statia de betoane  International Nivafil – Statia de epurare – S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL–Bacau , Ferma Girleni – Pensiunea „ Kyty Panzio” – Magazin mixt „Lili Cornel” – Ocolul silvic Fantanele

Sat Lespezi – Biserica catolica Lespezi – Cimitirul catolic Lespezi – Sc.Gimnaziala lespezi „Mihai Eminescu” + Gradinita – Farmacia Lespezi – C.M.I. Iavorschi Liliana – Centru ingrijire Batrini „Bunul Pastor” – Caminul cultural Lespezi – Halta Lespezi – Centru de recreere pentru tineret Lespezi – Depozit Matriale constructii –Farcas Petrica – Depozit Matriale constructii –Simon Iulian – Biserica ortodoxa Lespezi+ cimitir

Pontajul ajutoarelor sociale îl face viceprimarul.

Documente:

[bsk-pdf-manager-list-category id=”22″]

[bsk-pdf-manager-list-category id=”7″]

Cerere-ajutor-urgenta

Cerere_copii0-18ani

ICC_cerere_formular_drept_nou

Cerere-modificare-ajutor-de-incalzire

Cerere-acordarea-ajutor-de-incalzire

Cerere-modificare-ajutor-social

Cerere-acordare-ajutor-social si alocatie de sustinere a familiei

ANEXA 1 la Formularele europene

 

menu
menu
sikerimm