Comunicat din data de 14.09.2017 Garleni

Comunicat din data de 14.09.2017 Garleni

COMUNICAT DIN DATA DE 14.09.2017

COMUNICAT DIN DATA DE 14.09.2017: COMUNA GIRLENI titularul proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Girleni, judetul Bacau”  propus a se realiza in comuna Girleni, satele Girleni, Girleni de Sus si Lespezi,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, in zilele;

luni-joi : 8.00-16.30

vineri : 8.00-14.00,

precum si la urmatoarul link: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii in legatura cu proiectul deciziei de incadrare, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.09.2017.

 

                    Va multumim!

PRIMAR,
TANCAU EUSEBIU IULIAN

 

menu
menu
sikerimm