Anunț de publicitate

Anunț de publicitate

INVITATIE DE PARTICIPARE

ACHIZITIE DIRECTA

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de lucrari de reparatii capitale  inlocuire invelitoare   la acoperisul salii de sport de la Scoala Gimnaziala ″Mihai Eminescu″ Lespezi , comuna Garleni.

 Cod CPV  45261910-6  – Reparare de acoperisuri

 Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata  a achizitiei fara TVA este mai mica de  270 120 lei, respectiv,  in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 900 400  lei, pentru achizitiile de lucrari.

  1. Finanţarea  se va  face de la Buget local.

2, Valoarea estimate este de 83 000    lei fara TVA,

cod CPV   45261910-6  – Reparare de acoperișuri

menu
menu
sikerimm