Invitatie participare pentru dotarea obiectivului Construire Gradinita cu echipament loc de joaca

Invitatie participare pentru dotarea obiectivului Construire Gradinita cu echipament loc de joaca

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prin prezenta va invita sa patticipati la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse pentru dotarea obiectivului „Construire Gradinita”.

– cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca

Descarca documentatia de achizitie

menu
menu