Invitatie participare dotare Construire Gradinita – produse electrocasnice

Invitatie participare dotare  Construire  Gradinita  – produse electrocasnice

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse pentru dotarea obiectivului „Construire Gradinita”

Lot 3 – cod CPV 39710000-2 Aparate electrice de uz casnic 

Descarca documentatie

 

menu
menu