Invitatie participare achizitie directă

Invitatie participare achizitie directă

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca UAT COMUNA GARLENI, jud. Bacau este interesata de achiziționarea de Articole papetarie si alte articole de hirtie in conformitate cu prevederile ari. 7, alin 5, din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor din cadrul specificațiilor tehnice.

Valabilitatea ofertei : 60 zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.

Modalitatea de atribuire achiziție publica : Achiziție Directa

Sursa de finanțare : bugetul local

Documente solicitate : Certificat constatator eliberat de ONRC ce conține date de identificare reale/actuale ]a data limită a depunerii ofertei.

Fata de cele menționate, va rugam sa ne transmiteți oferta dvs. , in limba romana in conformitate cu caietul de sarcini/specificatii tehnice anexat pana la data 31.07.2020. ora 12.00. la sediul UAT COMUNA GARLENI. str. Fantanele nr. 17, corn. Garleni , jud. Bacau sau pe e mail primaria.garleni@yahoo.com.

Oferta tehnica va conține abordarea cerințelor din caietul de sarcinii/specificații tehnice.

Oferta financiara va conține preturile ferme ofertate.

In eventualitatea in care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere tehnic si financiar, produselor vor fi cumpărate pe baza de comanda. Solicitam ca achiziția directa sa se faca prin utilizarea catalogului electronic. Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la tel. 0234/268985 , 0741190460 persoaana de contact Postolache Mariana Daniela sau la adresa de e-mail primaria.garleni@yahoo.com

[bsk-pdf-manager-pdf id=”916″]

menu
menu
sikerimm