Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

Buletinul Informativ (Legea 544/2001)
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

INFORMAȚII PUBLICE CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

A.    Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Gârleni

      CONSTITUȚIA ROMÂNIEI;

      O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrative;

      STATUTUL COMUNEI GÂRLENI;

      LEGEA  nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și  completările ulterioare;

      LEGEA nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și  completările ulterioare 

      LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

      LEGEA nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și  completările ulterioare;

      O.G. nr. privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și  completările ulterioare;

      LEGEA nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și  completările ulterioare

  1. Organigrama instituției – aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local;
  2. Regulamentul de organizare și funcționare – aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local;
 1. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Garleni și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public
  1. Conducerea Primariei Comunei Garleni
   1. dl. Tancau Eusebiu Iulian – Primar
   2. dl. Stefan Gabriel Constantin– Viceprimar
   3. dna. Creanga Simona– Secretarul Comunei Garleni
  2. Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Creanga Simona  – Secerat General Comuna
 2. Coordonatele de contact
  1. Denumire: Primăria Comunei Garleni
  2. Sediul: Garleni, str. Fantanele , nr.17, judetul Bacau
  3. Programul de funcţionare:
   1. de Luni pâna Joi, între orele: 08.00-16.00
   2. Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
  4. Telefon: 0234 269 263
  5. Compartiment Relații Publice – Registratură – tel./ fax: 0234 269 263
  6. E-mail:primaria.girleni@yahoo.com
  7. Site : www.primariagarleni.ro
 3. Program de audiențe
  1. Primar, dl. TANCAU EUSEBIU IULIAN –LUNI SI JOI -8.00-10.00
  2. Viceprimar, dl. STEFAN CONSTANTIN GABRIEL –MARTI SI VENERI – 9.00 – 11. 00
  3. Secretar, dna. Creanga Simona – MIERCURI-JOI – 8.00 – 10.00
  4. Înscrieri se fac în fiecare luni, începând cu ora 9,30 la Rregistratura institutiei, funcționarul responsabil din cadrul Biroului va realiza un dialog cu solicitantul și se vor solicita informații cu privire la datele de identificare și la problema pe care dorește sa o dezbată în audiență.
 4. Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil se pot consulta la sediul instituției
 5. Programele și strategiile proprii
 6. Lista cuprinzând documentele de interes public
  1. Hotărâri ale Consiliului Local;
  2. Dispoziții cu caracter normativ;
  3. Rapoarte anuale de activitate;
  4. Listă consilieri locali;
  5. Declarații de avere, declarații de interese;
  6. Lista autorizații de construire emise;
  7. Lista PUD-uri, PUZ-uri aprobate;
  8. Lista cu solicitanții de locuințe ANL aprobată prin HCL;
  9. Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
  10. Informații despre orașe înfrățite și cetățeni de onoare;
  11. Informații despre entități în coordonare și subordonare;
  12. Facilități pentru investitori;
  13. Calendar evenimente;
  14. Comunicate de presă;
  15. Listă link-uri utile;
 7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
  1. dispoziții ale primarului;
  2. proiecte de hotărâri;
  3. instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
  4. note de discuții;
  5. referate de aprobare;
  6. fișe de audiență;
  7. protocoale;
  8. rapoarte;
  9. studii;
  10. analize;
  11. prognoze;
  12. proiecte de strategii;
  13. scrisori sau adrese;
  14. materiale de specialitate;
  15. fișe de proiect;
  16. contracte de achizitie publică;
  17. procese-verbale;
  18. adrese;
  19. avize;
  20. planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
  21. planul urbanistic general;
  22. certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare;
  23. autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare
  24. autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj;
  25. date de cadastru;
  26. date de stare civilă;
 8. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume
  1. reclamația administrativă – se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice ;
  2. plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
menu
menu
sikerimm