ANUNȚ privind publicarea proiectului de buget local al Comunei Gârleni pe anul 2020

ANUNȚ privind publicarea proiectului de buget local al Comunei Gârleni pe anul 2020

[bsk-pdf-manager-pdf id=”822″]

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, UAT Comuna Gârleni aduce la cunoștință publică Proiectul bugetului local al Comunei Gârleni pe anul 2020 și poate fi consultat începând cu data de 06.02.2020 la sediul Primăriei Comunei Gârleni și pe site www.primariagarleni.ro.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect până la data de 21.02.2020, care pot fi transmise în scris, prin postă, prin fax la numărul 0234/269263 la sediul Primăriei Comunei Gârleni și prin e-mail la adresa primaria.girleni@yahoo.com.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: – 0234/269263, 0234/268985, persoană de contact ROTARU EUSEBIU – inspector Compatiment financiar-contabil.

PRIMAR,
Eusebiu-Iulian TANCAU

menu
menu
sikerimm