Anunț publicitar -INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA-cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca

Anunț publicitar -INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA-cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA -"Construire Grădiniță". - cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prin prezenta va invita sa participați la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse pentru dotarea obiectivului „Construire Grădiniță”.

– cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca

pentru mai multe detalii descarcati Documetatia echipament loc de joaca gradinit[

menu
menu