ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU, reprezentată de PRIMAR – Eusebiu-Iulian TANCĂU, cu sediul în com. Gârleni, sat Gârlenii de Sus, str. Fântânele nr.17, jud. Bacău, inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Gârleni, județul Bacău, pentru anul 2021.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei comunei Gârleni – www.primariagarleni.ro sau la sediul Primăriei comunei Gârleni.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi depuse până la data de 15.12.2020, la sediul Primăriei comunei Gârleni sau se pot transmite pe adresa de email : primaria.girleni@yahoo.com.

Primar Secretar

Eusebiu-Iulian Tancău Simona Creangă

Descarcă

menu
menu
sikerimm