ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU SA, titular al proiectului „Proiectul Regional da Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020* anunță publicul Interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului șl necesita evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 șl vineri, între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacău, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

menu
menu
sikerimm