ANUNȚ -modernizare drum sătesc „Balaș P. – Ciutuc Gh”, sat Gârlenii de Sus, comuna Gârleni, județul Bacău”

ANUNȚ -modernizare drum sătesc „Balaș P. – Ciutuc Gh”, sat Gârlenii de Sus, comuna Gârleni, județul Bacău”

“COMUNA GÂRLENI titular al proiectului „ Modernizare drum sătesc „Balaș P. – Ciutuc Gh”, sat Gârlenii de Sus, comuna Gârleni, județul Bacău” propus a fi realizat in localitatea Gârlenii de Sus, comuna Gârleni, județul Bacău, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluiȘ ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau din strada Oituz, nr.23 in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.”

Descarcă anunt.

menu
menu
sikerimm