ANUNȚ -INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTINDERE MODERNIZARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE C!,C2, C3, C4, C6 SI CONSTRUIRE PISCINA ” IN SAT GARLENI, COMUNA GARLENI, JUDEȚUL BACAU

ANUNȚ -INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTINDERE MODERNIZARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE C!,C2, C3, C4, C6 SI CONSTRUIRE PISCINA ” IN SAT GARLENI, COMUNA GARLENI, JUDEȚUL BACAU

Argumentare: Obiectivul Planului Urbanistic Zonal consta in EXTINDERE MODERNIZARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚII C1,C2,C3X4C6 SI CONSTRUIRE PISCINA ” IN SAT GARLENI, COMUNA GARLENI, JUDEȚUL BACAU

Inițiator: SC ESCOSA CONSTRUCTSRL
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada. 08.09.2020 . – 14.09.2020

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:
SPATARU MARIA MAGDALENA -CONSILIER
adresa.PRIMARIA GARLENI, JUD. BACAU ,telefon 0234/269263 , e – mail.. primaria.girleni@yahoo.com

Observațiile sunt necesare învederea stabilirii cerintelor de elaboare si vor fi transmise in scris prin e-mail: primaria.girleni@yahoo.com sau depuse la registratura institutiei
Răspunsul la observațiilet ransmise va fi pus Ia dispozitia publicului la sediul Primariei Garleni, strada Fantanele, nr.17
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
Etapa pregătitoare- anunțarea intenției de elaborare
Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
Elaborarea propunerii finale

Data anunțului: 08.09.2020
Nr. 5710 din 08.09.2020

DESCARCĂ ANUNȚ

menu
menu
sikerimm