ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

Primaria si Consiliul local Garleni, au venit in sprijinul persoanelor fizice si juridice, care au datorii la bugetul local la data de 31.12.2018, prin adoptarea HCL nr.61/30.09.2019 in temeiul Ordonanței de Urgenta nr.6/31.07.2019 si a Legii nr. 207 /2015 a Codului fiscal , in sensul ca , daca aceștia isi vor achita debitul restant total principal pana la data de 15.12,2019, vor fi scutiți de la plata penalităților ,calculate pana la data de 31.12.2018.
Informații despre situația financiara la serviciul – taxe si impozite !

menu
menu
sikerimm