Anunt de recrutare AEP Bacau 2017

Anunt de recrutare AEP Bacau 2017

Anunt de recrutare AEP Bacau 2017

Anunt de recrutare AEP Bacau 2017: Primăria com. Gîrleni, jud. Bacău, având în vedere solicitarea Autoriăţii Electorale Permanente, Filiala Nord – Est Bacău, demarează campania de recrutare a experţilor electorali şi a operatorilor de calculator în secţiile de votare de la nivel local.
Persoanele interesate să devină experţi electorali sau operatori calculator se pot adresa în acest sens Filialei Nord – Est a Autorităţii Electorale Permanente la tel 0234 / 211010 sau email : filiala.bacau@roaep. sau la sediul Primăriei Gîrleni, biroul de stare civila.
AEP precizează că activitatea de expert electoral si operator calculator este remunerată sub formă de indemnizaţie stabilită prin Hotărâre a Guvernului. Mai mute informaţii privind modalitatea de selectare şi desemnare a experţilor şi operatorilor de calculator şi informaţii cu privire la sesiunea de examinare practică a competenţelor se regăsesc pe site-ul AEP.

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Cine poate fi expert electoral?

Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?
Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1.pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;

2.pe bază de examen, pentru cei ce nu au avut activitate ca preşedinte sau locţiitor în secţiile de votare.

Anunt de recrutare AEP Bacau 2017

Operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV)
SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrității procesului electoral și are următoarele funcționalități:
a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semnalează tentativele de vot ilegal;
c) facilitează exercitarea dreptului de vot;
d) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
e) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.
ADV
ADV reprezintă un program informatic, realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi operator de calculator al secției de votare?
Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) a absolvit învățământul general obligatoriu;
f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Vizitează și Proiect “Staţia călătorului” 2017

[bsk-pdf-manager-list-category id=”17″]

 

 

 

 

menu
menu
sikerimm