ANUNȚ cu privire la organizarea unui examen de promovare în grad profesional a doi funcționari publici din cadrul instituției, conform prevederilor art.617, 618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

ANUNȚ cu privire la organizarea unui examen de promovare în grad profesional a doi funcționari publici din cadrul instituției, conform prevederilor art.617, 618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

PRIMĂRIA COMUNEI GARLENI

Organizează examen de promovare în grad profesional a doi funcționari publici din cadrul instituției, conform prevederilor art.617, 618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de participare la examen:

  1. a)      să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. b)      să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  3. c)      7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarul de examen se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și conține în mod obligatoriu:

  1. a)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. b)      copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. c)      formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Examenul va avea loc în data de 27 IULIE 2020 ora 10.00- proba scrisă si 30 iulie ora 9.00 interviul la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI GARLENI.

[bsk-pdf-manager-pdf id=”850″]

Bibliografie:

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Constituția României;

Lg.272/2004 cu modificările si completările ulterioare, privind protecția si promovarea drepturilor copilului

Lg.416/2001 cu modificările si completările ulterioare, privind venitul minim garantat; OUG 107/2006 cu modificările si completările ulterioare, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuinței, precum si a unor facilitați populației pentru pita energiei termice;

Lg.448/2006 cu modificările si completările ulterioare, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu excepția prevederilor referitoare la persoanele cu grad de handicap I GRAV- cu asistent personal

menu
menu
sikerimm