ANUNȚ

ANUNȚ
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Bibliografie

 

Unitatea Administrativ Teritorială- COMUNA GÂRLENI, județul Bacău, organizează, în data de 17 decembrie 2021, concurs de promovare în grad, pentru următoarele funcții:

 • Consilier I asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, Compartiment urbanism;
 • Consilier I principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, Compartiment resurse umane/monitorizarea procedurilor administrative;
 • Consilier I principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, Compartiment stare civilă;
 • Consilier I principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, Compartiment achiziții publice;

          Pentru promovarea în grad candidații trebuie să îndeplinească condiții  minime de vechime în specialitatea studiilor, conform art. 468 din OUG.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gârleni, județul Bacău și constă în trei etape succesive:

-selecția dosarelor de înscriere

-proba scrisă

-interviul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • publicare anunț – 15 noiembrie 2021
 • perioada de depunere a dosarelor – 15 noiembrie – 06 decembrie 2021, ora 16.00;
 • proba scrisă – 17 decembrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu –23 decembrie 2021, ora 10.00.

              Conform art.127din  HG.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
  e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

            Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs,  sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul www.primariagarleni.ro .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Gârleni, județul Bacău sau la nr. de telefon:0744389431, compartiment resurse umane, zilnic între orele 08.00-16.00.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

ȘTEFAN CONSTANTIN GABRIEL

menu
menu
sikerimm