ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR I SUPERIOR- Compartiment financiar contabil

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  INSPECTOR I SUPERIOR- Compartiment financiar contabil

COMISIA DE EXAMINARE Nr. 6840 DIN 30.08.2021

 Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

1.POPOVICI IRINA-RESPINS
2.TANCĂU CRISTINA-RESPINS
3.PANAITE ANDREEA-ELENA-RESPINS 

MOTIVELE RESPINGERII DOSARELOR – EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL Nr.6837/20.08.2021:

  • candidata Popovici Irina nu indeplineste conditiile de vechime in specialitatea functiei, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice de minimum 7 ani, asa cum este prevazut in art.  468, alin 1, lit c din  OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • candidata Panaite Irina, nu indeplineste conditiile de vechime in specialitatea functiei, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice de minimum 7 ani, asa cum este prevazut in art.  468, alin 1, lit c din  OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
  • candidata Tancau Cristina, nu indeplineste conditiile de vechime in specialitatea functiei, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice de minimum 7 ani, asa cum este prevazut in art.  468, alin 1, lit c din  OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Rezultatul selectiei dosarelor poate fi contestat in termen de 24 de ore de la afisare la sediul Primariei comunei Garleni : sat Garlenii de Sus, str. Fantanele, nr. 17 la secretarul comisiei de concurs, Bulau Camelia-Mihaela.

 Afişat astăzi, 30.08.2021 ora 15.44.

                                             SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

                                            BULĂU CAMELIA -MIHAELA

menu
menu