PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei GÂRLENI, județul Bacău_Page_1

menu
menu