Anunț-propunerea de buget local al Comunei Gârleni pe anul 2022

Anunț-propunerea de buget local al Comunei Gârleni pe anul 2022

ANUNȚ

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, UAT Comuna Gârleni, județul Bacău, aduce la cunoștința publică propunerea de buget local al Comunei Gârleni pe anul 2022 și poate fi consultat începând cu data de 11.01.2022 la sediul Primăriei comunei Gârleni și pe site-ul www.primariagarleni.ro. în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, așteptăm opiniile propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect până la data de 19.01.2022, care pot fi transmise în scris, prin postă, prin fax la numărul 0234/269263 la sediul Primăriei comunei Gârleni și prin e-mail la adresa primaria.girleni@yahoo.com.
          Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: – 0234/268985, persoană de contact Mihael GĂUCAN inspector compatiment financiar-contabil; – 0234/269263 persoana de contact Bulău Camelia-Mihaela – responsabil cu transparența decizională.

VICEPRIMAR
cu atribuții de
PRIMAR   

Constantin-Gabriel Ștefan

menu
menu